جملات کوتاه انگیزشی

 • با استعداد متوسط اما پشتکار متوسط به هر چه بخواهید می رسید.
 • اگر در کارها جدیت به خرج ندهید بی استعدادترین افراد مصمم و با اراده از شما پیشی می گیرند.
 • کارتان را آغاز کنید توانایی انجامش به دنبال می آید.
 • خداوند به هر پرنده ای دانه ای می دهد ولی آنرا داخل لانه اش قرار نمی دهد.
 • اثر کمرنگ ترین نوشته ها بیشتر از قویترین حافظه هاست.
 • مردان شجاع فرصت می آفرینند و ترسوها و ضعیفان منتظر فرصت می نشینند.
 • تغییرات غیراصولی هرج و مرج ایجاد می کند و تغییر نکردن پوسیدگی است.
 • گوش شنوا زیر بنای مهارتهای ارتباطی است.
 • دشوارترین قدم همان قدم اول است.
 • هرگز چیزی تغییر نیافته این ماییم که عوض می شویم.
 • برای شنا کردن در جهت مخالف رودخانه سختکوشی لازم است وگرنه هر ماهی مرده ای می تواند در جهت آب شنا کند.
 • آن قدر شکست خوردن را تجربه کنید تا شکست دادن را بیاموزید.
 • رمز سلامتی قرار دادن کمی هیجان به جای آسایش است.
 • کتاب معلمی است که بدون عصا و تازیانه ما را تربیت می کند.
 • فردی که به خود اطمینان دارد محتاج تعریف دیگران نیست.
 • آنچه هستید بهتر شما را معرفی می کند تا آنچه می گویید.
 • از فعالیتهای بزرگ نهراسید زیرا هر فعالیت بزرگی را می توان به فعالیتهای کوچکتر تقسیم کرد.
 • همواره به خاطر داشته باشید آخرین کلید باقی مانده شاید بازگشاینده در قفل باشد.
/ 0 نظر / 22 بازدید